Üdvözlöm a

Freidler Ügyvédi Iroda

honlapján

Több mint tíz éve az Önök szolgálatában.

Dr. Freidler Gábor

ügyvéd

Az Államigazgatási Főiskolán jeles eredménnyel igazgatásszervezői, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán summa cum laude minősítéssel jogász végzettséget szereztem. 1998 és 2008 között az Adatvédelmi Biztos Irodájának voltam munkatársa, 2003 és 2008 között az Adatvédelmi Főosztály vezetőjeként. A Freidler Ügyvédi Irodát 2009-ben alapítottam.

Irodánk elsődleges szakterülete – a korábbi szakmai tapasztalatomból adódóan – az adatvédelmi jog. Bár manapság sokan foglalkoznak adatvédelmi joggal az Európai Unió rendeletének (GDPR) hatályba lépése miatt, kevesen vagyunk, akik elmondhatjuk magunkról, hogy több évtizedes adatvédelmi jogi tapasztalattal rendelkezünk.

Az évek alatt a másik fő szakterületemmé az ingatlanjog vált. Nem csak azért, mert több száz adásvételi szerződést készítettünk, hanem azért is, mert munkánk felöleli az ingatlanjog jelentős részét, így foglalkozunk engedélyezési kérdésekkel, a tervezés-építés jogi kérdéseivel, jelentős tapasztalatunk van társasházak alapítása, új építésű projektek kapcsán is.

A fentiek mellett Irodánk a polgári jog területén nyújt szolgáltatásokat ügyfelei részére; ellátjuk gazdasági társaságok teljes körű képviseletét is.

Eddigi munkám során a hangsúly mindig a gyakorlati kérdéseken volt, de sikerült jelentős előadói, oktatói tapasztatra is szert tennem: számos alkalommal tartottam előadást különböző – hazai és nemzetközi – konferenciákon, illetve vezettem képzéseket. 2004-től kezdődően rendszeresen oktattam adatvédelmi felelősöket, tisztviselőket mind az állami, mind az üzleti szektor képviselőinek. Több publikációm jelent meg.

Szakterületek

Adatvédelem

Több, mint húsz éves adatvédelmi jogi tapasztalattal valamennyi adatkezelési, adatvédelmi kérdésben állok ügyfeleim rendelkezésére. Bővebben itt.

Ingatlanjog

Irodánk jelentős tapasztalattal bír ingatlanjogi kérdésekben, az „egyszerű” adásvételi szerződésektől kezdve a több száz lakásos projektek jogi menedzseléséig. Bővebben itt.

Társasági jog

Vállaljuk gazdasági társaságok alapítását, a változásokkal kapcsolatos jogi feladatok ellátását, a társaság, a tagok, vezetők közöti jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezését, cégjogi ügyekben tanácsadást, bírósági előtti képviseletet.

Direkt marketing joga

Direkt marketing cégek tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben állunk ügyfeleink rendelkezésére. Vállalunk tanácsadást és képviseletet adatbázis építéssel, feldolgozással, kampányok szervezésével, bonyolításával kapcsolatos kérdésekben.

Polgári jog

Irodánk a fentiek mellett „hagyományos” polgári jogi praxist visz, amely területen elsősorban cégek veszik igénybe szolgáltatásainkat. Így vállalunk képviseletet polgári jogi jogvitákban, ideértve a bíróság előtti képviseletet is, de fordulhat hozzánk bizalommal akkor is, ha szerződés előkészítése, egyeztetése lenne szüksége jogi tanácsadásra, vagy képviseletre.

Adatvédelmi jog

Több, mint húsz éves tapasztalattal a hátunk mögött vállalunk tanácsadást és képviseletet az adatvédelmi jog területén. Mindenki hallott az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletéről (vagy ahogy mindenki hívja: GDPR), amely a 2017-ben, de különösen 2018-ban meglehetősen nagy riadalmat okozott a gazdasági szférában. Szinte minden cég, amely adatot kezelt (azaz munkáltatók, reklámozók, ügyféladatbázist kezelők – tehát szinte mindenki) rettegni kezdett attól, hogy hamarosan húszmillió eurós bírságokat fog kiszabni az adatvédelmi hatóság. Aztán elmúlt 2018. május 25., a GDPR kötelezően alkalmazandó, de az élet nem állt meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni, az adatok kezelésével foglalkozni kell. Ha ezt valaki elmulasztja, nem csak azzal számolhat, hogy súlyos bírságot kell fizetnie, hanem azzal is, hogy törölnie kell az adatbázisát, amely a működésének alapja. Irodánk valamennyi adatvédelmi jogi kérdésben áll ügyfelei rendelkezésére, így különösen:

A GDPR elfogadását megelőzően számos adatvédelmi átvilágítást végeztünk, ügyfeleink között megtalálható vezető pénzintézet, nagy munkáltató, direkt marketing cég. A közelmúltban számos adatkezelőnél vizsgáltuk a GDPR-nek való megfelelést adatvédelmi átvilágítás keretében, többek között vezető pénzügyi közvetítőnél, biztosítási alkusznál, az ország egyik legnagyobb ingatlanértékesítő hálózatánál, nemzetközi vállalatcsoportok hazai leányvállalatainál, közvéleménykutatással foglalkozó társaságnál. Több megbízónk számára ellátjuk az adatvédelmi tisztviselői feladatokat is.

Ingatlanjog

Az ingatlan adásvételi szerződés olyan intézmény, amellyel a legtöbb ügyvéd foglalkozik – ez azonban nem jelenti azt, hogy egyszerű területről lenne szó. Irodánk több, jelentős forgalmat bonyolító ingatlanértékesítő iroda partnere, az évek alatt bonyolított rendkívül nagy számú szerződés során szinte minden olyan speciális helyzettel találkoztunk, amely felmerülhet egy ingatlan adásvétele során. Hiszünk abban, hogy a szerződés akkor jó, ha mindkét fél érdekeit egyformán szolgálja, és bár többnyire a vevő választja (és fizeti) az ügyvédet, minden esetben arra törekszünk, hogy a szerződés kiegyensúlyozott legyen, a lehetőségekhez mérten mentes legyen minden buktatótól, és kellő biztosítékot nyújtson mindkét fél számára.

Az ingatlanok adásvétele mellett foglalkozunk társasházak alapításával is, akár építés alatt álló, akár meglévő épületek vonatkozásában. Vállaljuk társasház alapítására irányuló perek előkészítését, ebben a tulajdonostársak képviseletét.

A fentieken túlmenően részt vettük ingatlanfejlesztési projektekben is, kisebb projektekben éppúgy, mint nagy (akár több száz) ingatlanegység megvalósítására irányuló projektekben. Ezek során vállaljuk a fejlesztés előkészítésével járó feladatokat, valamint az építéssel, egyes ingatlanok értékesítésével, társasház alapításával kapcsolatos feladatokat – teljes körűen a telek megvásárlásától a kész lakások értékesítéséig.

www.freidler.hu © 2019